Kreativitet = oppfinnelse

Hva vil det si å være kreativ?

Det er listet opp noen oppfinnelser i en artikkel på denne siden. Og dette er på ingen måte en utømmelig liste, og punktene som er valgt er helt vilkårlig. Søker du opp oppfinnelser på nett vil du få et hav å velge i. Oppfinnelser kan, som nevnt, være til nytte for hele verden, eller til nytte og hjelp for en befolkning eller en gruppe. En oppfinnelse har sitt utspring i en idé, men ikke alle ideer er like gode, og ikke alle ideer blir til en oppfinnelse, eller skaper en oppfinner. Det som kan være et pluss til en idé er kreativitet. Og på lik linje med ordet oppfinnelse, er kreativitet også det.

Kreativitet er å ha evnen til å lage eller finne på noe nytt. Kreativitet er å ha skapende evner eller virksomhet. Ofte kan kreativitet være avgjørende for å løse problemer før, etter og underveis i en prosess. Kreativitet er å løse utfordringer knyttet til alle situasjoner i en prosess. Er man kreativ har man evnen til å skape forandring og fornyelse.

Et eksempel på en kreativ webside for å illustrere kan være The Guardian som er en side hvor det foregår mye på en gang, men likevel gir det et kreativt og spennende inntrykk. Og oppfinnelser er jo spennende! Og det å finne opp en annerledes og kreativ webside krever en god idé og kreativitet for å fange leseren. Et annet godt eksempel er den nye Unibet Euro 2020 siden som har alt man trenger vite om Euro 2021.

Det er utarbeidet 7 kriterier som kjennetegner kreative mennesker (BI):

  • Assosiativ orientering: Fantasi, iderikdom, oppslukt av arbeid, lekenhet
  • Behov for originalitet: Rebell ved å gjøre det ingen andre gjør, motstand mot satte regler og konvensjoner
  • Ambisjon: Trenger oppmerksomhet, annerkjennelse, behov for å ha innflytelse
  • Motivasjon: Målrettet, nyhetssøkende, utholdende ved problemstillinger, prestasjonsbehov
  • Lav følelsesmessig stabilitet: Sviktende selvtillit, humørsvingninger, opplevelse av negative følelser
  • Fleksibilitet: Ser alle sider av en sak, holde alle muligheter åpne
  • Lav omgjengelighet: Egenrådig, finner feil og mangler ved mennesker så vel som saker, lite omtenksom

Kjenner du deg igjen i noen av punktene? Kanskje alle? De to punktene som har størst konsekvens for kreativitet er fleksibilitet og assosiativ orientering. Disse to punktene er forbundet med innsikt, å få gode ideer og AHA- opplevelser. Kreative mennesker tiltrekkes i stor grad av frihet, mulighet for å se og fremme nye perspektiver og stort spillerom i sin rolle og oppgave.

Kreativitet er altså evnen til å skape, helst noe nytt, men det som skapes burde ha en verdi utover det å være nytt. Det finnes en kreativ prosess som forteller oss hvordan vi kom fra A til Å, som kan være like nyttig å ta med seg som selve resultatet. I all denne kreativiteten har man også følelser. Følelsen av å mislykkes, lykkes, føle at man nesten er der, skaperglede, ulike sinnsstemninger i løpet av selve skaperprosessen, og hva vi gjør med følelsene etterpå. Et spørsmål å stille seg kan være: Hva lærte vi/jeg av dette? Hva kan gjøres bedre til neste gang? Hva gikk galt? Hva gikk bra? Har kreativiteten og prosessen ført til en ny og nyttig oppfinnelse?

Et eksempel på kreative oppfinnelser kan vel sies å være IKEA. Det er vel svært få møbelbedrifter som når så langt globalt sett med sine møbler, interiør og tekstiler. De utgir stadig IKEA-katalogen med nye møbler, nytt design og nye og oppfinnsomme måter å f.eks. ordne stuen og kjøkkenet på. Her satset det på kreative medarbeidere!