Norske oppfinnelser

Selv om Norge er et lite land har vi oppfunnet en del ting som brukes stort sett over hele verden. Her er noen av dem:

  • H-vinduet: Vindu som kan snus helt rundt. Veldig praktisk når du skal vaske vinduer! Vinduet ble oppfunnet i 1959 i Ålesund.
  • Binders: Bindersen fantes allerede i flere land, men Johan Vaaler tok patentet på bindersen. Likevel har den en spesiell plass i mange norske hjerter da den av nordmenn ble båret på jakkeslaget under krigen. Den symboliserte samhold og motstand.
  • Rottefella skibinding: Kanskje ikke sjokkerende at skinasjonen Norge har funnet opp en skibinding, men etter OL i 1928 i St. Moritz ble gamle sykkeldeler sveiset sammen og omskapt til det som i dag brukes over hele verden, nemlig rottefellabindingen.
  • Ostehøvelen: Med så god brunost som vi har, måtte det en ostehøvel til. I 1925 fikk Thor Bjørklund en god idé og patenterte ostehøvelen. Han var snekker og kom på ostehøvel-ideen da det støtt og stadig stod på ostefatene “skjær pent av osten”.
  • Tripp-trapp stolen: Alle som har og har hatt barn har et forhold til denne stolen. Dette er stolen som vokser med barnet. Og den tåler utrolig mye! Den selges i dag verden over og er nok til stor glede for mange barnefamilier (bortsett fra når du skumper borti med tåa)
  • Gassturbinen: Jens Æ. Elling regnes i dag som jetmotorens far, og hadde over lang tid testet ut disse turbinene, de tålte dårlig varme, men til slutt så fikk han det til.
  • Sprayboksen: Sprayboksen ble forsket frem på et laboratorium av Alf Bjercke. Dette var i 1926. Han jobbet på en malingsfabrikk. Oppfinnelsen av sprayboksen er nok den som er solgt mest på verdensbasis.
  • Kunstgjødsel: I 1903 klarte to karer, Birkeland og Eyde, å lage kunstgjødsel ved bruk av elektrisitet og nitrogenoksider fremstilt fra luft. Dette i industriell skala! Norsk Hydro fikk sitt grunnlag av dette og muligheten for å fremstille nitrogengjødsel, for første gang i verden.
  • Røntgen- kontrastvæsken: Norske Nycomed oppfant kontrastvæsken. Den brukes ved røntgentaking og kan gi treffsikre diagnoser i forhold til kreft, karsykdommer og bløtvev. Tenk deg hvor mange liv dette har reddet, på verdensbasis!

Ønsker du mer informasjon/nyheter om og rundt norske oppfinnelser kan du ta et besøk på TV2 sin webside å søke opp de ulike oppfinnelsene.

Hva kvalifiserer en god oppfinnelse?

Så hva er det som kvalifiserer en god oppfinnelse? Er oppfinnelsen god hvis den kan løse kreftgåten? Er den like god hvis den kan hjelpe et knippe mennesker med en funksjonshemming, eller er oppfinnelsen god nok i regi av å være en ostehøvel eller skibinding? Kan man sette opp en punktliste som innehar kriterier som definerer en god oppfinnelse? Hvem er oppfinnelsen god for? Det viktigste er kanskje at vi fortsetter å oppfinne, at vi fortsetter å være nysgjerrige, vitebegjærlige, kreve svar og utvikling. At en og annen av oss får denne AHA- opplevelsen og ser en sammenheng ikke andre ser, skaper noe nytt ut i fra denne og deler med verden. Selv om mange oss kanskje tenker at alt er allerede oppfunnet, så må vi gi rom for tankefrihet, forsøk, feiling, ny lærdom, avvik fra regler, originale ideer og tilfeldige ideer som vel som velkalkulerte og etablerte ideer. Vi vet ikke hva vi har i vente hvis vi ikke har prøvd, hvis vi ikke har utforsket og oppfunnet. Oppfinnelsenes tid er ennå ikke over.